برای دریافت گواهینامه آموزشی دوره بهداشت عمومی مراحل زیر باید صورت پذیرد :

1- ثبت نام در آموزشگاه به صورت حضوری
2- تماس تلفنی از طرف آموزشگاه و هماهنگی زمان برگذاری دوره
3- شرکت در کلاس ها برای مراکز تهیه،تولید، توزیع، نگهداری، فروش و حمل و نقل موادخوراکی و آشامیدنی برای ۲۴ ساعت کلاس آموزشی و برای اماکن عمومی فاقد تهیه و عرضه مواد غذایی برای ۲۰ ساعت کلاس آموزشی ( افرادی که دارای مدرک تحصیلی کاردانی یا بالاتر هستند می توانند دوره را به صورت غیرحضوری بگذرانند )
4- شرکت در امتحان و کسب حداقل 12 نمره از 20 نمره برای افرادی که دوره را به صورت حضوری میگذرانند و 14 نمره از 20 نمره برای افرادی که دوره را به صورت غیرحضوری می گذرانند ( امتحان به صورت چهار گزینه ای است و پس از برگزاری آخرین کلاس برگزار میگردد و دارای 20 سئوال بدون نمره منفی میباشد )
5- صدور گواهینامه توسط آموزشگاه پس از کسب مجوز از سازمان بهداشت مربوطه
نکاتی در خصوص صدور گواهی نامه

* مرجع صدور گواهینامه آموزشگاه ( با امضای مدیر آموزشگاه و تایید مدیریت مرکز بهداشت شمال تهران ) میباشد
* مدت اعتبار گواهینامه سه سال است و تمدید آن مشروط به گذراندن دوره مجدد خواهد بود. اعتبار گواهینامه جدید نیز سه سال است.